Regulamin


§1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem HotAwards.pl jest firma Leaders sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: ul. Wadowicka 8a, wejście C 30-415 Kraków, NIP: 6793124029, REGON: 363827712, KRS: 0000604856, zwana dalej również jako HotAwards.

2. Pojęcia:

- Użytkownik - każda osoba, która dokonała rejestracji na stronie usługi HotAwards, czy to poprzez formularz rejestracyjny, czy poprzez wykonanie jednego z naszych programów;

- Program - strona typu landing-page zawierająca formularz, którego poprawne wypełnienie przydziela Użytkownikowi określone korzyści określone w regulaminie, tj. doliczenie punktów na konto Użytkownika HotAwards, zgodnie z informacją podaną na stronie programu;

- Punkty - elektroniczna waluta występująca w obrębie usługi HotAwards otrzymywana za poszczególne czynności w ramach owej usługi;

- Nagroda - fizyczne lub elektroniczne dobro możliwe do zdobycia za określoną liczbę punktów przypisanych do danego konta na HotAwards;

- Content premium - pliki graficzne oraz multimedialne możliwe do obejrzenia, odsłuchania oraz pobrania w ramach konta w serwisie HotAwards.pl.

3. Każdy Użytkownik swoją rejestracją wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Leaders sp. z o.o. sp. k. w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz wyraża zgodę na przesyłanie przez firmę Leaders sp. z o.o. sp. k. informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Firma Leaders sp. z o.o. sp. k. niniejszym informuje, iż każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Usługa dostępna pod adresem HotAwards.pl przeznaczona jest tylko dla osób pełnoletnich. Każda osoba niepełnoletnia, która chce dokonać rejestracji na HotAwards (czy to poprzez formularz rejestracyjny, czy poprzez formularz na jednym z naszych programów) powinna przed dokonaniem rejestracji drogą elektroniczną przesłać skan pisemnej zgody na korzystanie z usługi znajdującej się pod Adresem HotAwards.pl od swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów pod adres email [email protected] Niespełnienie tej zasady wiąże się ze złamaniem niniejszego regulaminu, co skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia przez nas ewentualnych skarg i reklamacji.

5. Firma Leaders sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian w niniejszym regulaminie.§2. Korzystanie z serwisu

1. Korzystanie z serwisu dostępnego pod adresem HotAwards.pl jest dobrowolne i w każdym momencie można usunąć swoje konto - w tym celu należy się zalogować, a następnie przejść do zakładki Profil, gdzie na samym dole jest opcja usunięcia konta. Usunięcie konta jest procesem nieodwracalnym i powoduje utratę wszystkich zdobytych punktów.

2. Rejestracja w serwisie odblokowuje dostęp do contentu premium w postaci dostępu do downloadu tapet oraz dzwonków na telefon lub komputer.

3. Serwis HotAwards.pl nie hostuje na swoich serwerach żadnych plików multimedialnych.

4. Zdobyte w ramach naszej usługi Punkty mają wartość wirtualną i mogą zostać wymienione wyłącznie na nagrody dostępne w serwisie. Nie ma możliwości przekazania swoich Punktów na inne konto lub wymiany ich na pieniądze.

5. Punkty zdobywać można poprzez:

- pobieranie z naszych zasobów tapet i dzwonków - dolicza 1 punkt za pobranie unikalnego pliku;

- codzienne logowanie do serwisu - dolicza 1 punkt za zalogowanie każdego dnia;

- polecanie serwisu innym Użytkownikom - dolicza od 1 do 25 punktów za pojedynczą rejestrację oraz przydziela 10% punktów tego Użytkownika zdobytych dzięki usługom SMS Premium oraz Subskrypcji SMS w ramach naszego serwisu;

- polecanie serwisu innym Użytkownikom poprzez promocję naszych tematycznych landing-page'ów - dolicza 5 do 25 punktów za poprawne wypełnienie formularza.

6. Koszty ponoszone przez Użytkownika w przypadku płatności Premium SMS (wysyłanie SMS przy wypełnianiu formularza):

- pod numer 71480 - koszt wysłania SMS wynosi 1 PLN netto (1,23 PLN brutto), dolicza 1 Punkt do konta Użytkownika;

- pod numer 75480 - koszt wysłania SMS wynosi 5 PLN netto (6,15 PLN brutto), dolicza 5 Punktów do konta Użytkownika;

- pod numer 79480 - koszt wysłania SMS wynosi 9 PLN netto (11,07 PLN brutto), dolicza 10 Punktów do konta Użytkownika;

- pod numer 91400 - koszt wysłania SMS wynosi 14 PLN netto (17,22 PLN brutto), dolicza 15 Punktów do konta Użytkownika;

- pod numer 91955 - koszt wysłania SMS wynosi 19 PLN netto (23,37 PLN brutto), dolicza 20 Punktów do konta Użytkownika;

- pod numer 91900 - koszt wysłania SMS wynosi 19 PLN netto (23,37 PLN brutto), dolicza 20 Punktów do konta Użytkownika;

- pod numer 92590 - koszt wysłania SMS wynosi 25 PLN netto (30,75 PLN brutto), dolicza 25 Punktów do konta Użytkownika.

7. W przypadku zapisania się na usługę subskrypcyjną HotAwards (wpisanie numeru telefonu przy wypełnianiu formularza, a następnie potwierdzenie otrzymanym w SMS kodem):

- wiadomość 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) - koszt odebrania SMS wynosi 5 PLN netto (6,15 PLN brutto), każdy odebrany SMS dolicza 1 Punkt do konta Użytkownika.

8. Aby zapisać się na usługę subskrypcyjną HOTAWARDS bez wypełniania formularza, należy wysłać SMS o treści START HOTAWARDS pod numer 60568; aby zrezygnować z usługi subskrypcyjnej HOTAWARDS należy wysłać SMS o treści STOP HOTAWARDS pod numer 60568 (koszt 0 PLN).

9. HotAwards nie odpowiada za nieprawidłowe działanie operatorów komórkowych, systemu obsługującego wysyłkę i odbiór kodów, agregatorów obsługujących płatności i subksrypcje SMS oraz wszelkich innych skryptów i systemów bazodanowych.

10. Użytkownik korzystający z usługi wyraża zgodę na przetwarzanie jego MSISDN w celu realizacji usługi.

11. Punkty ze wszystkich nagradzanych akcji w serwisie sumują się i mogą zostać wymienione na dowolną nagrodę w momencie, jeżeli suma zebranych Punktów jest wystarczająca do jej zamówienia. W przypadku zamówienia nagrody, która widnieje w katalogu, ale na dany moment nieuwzględniony na stronie nie jest dostępna, HotAwards zastrzega sobie prawo do wysłania innej nagrody z Katalogu o zbliżonej wartości rynkowej (+/- 30%) lub wysłania jej równowartości w formie przelewu do zamawiającego Użytkownika.

12. HotAwards nie gwarantuje dostępności wszystkich Nagród i w każdym momencie zastrzega sobie prawo do wycofania danej nagrody oraz anulowania zamówienia.

13. Jeżeli zamówienie nie zostanie anulowane, HotAwards zobowiązuje się wysłać zamówione nagrody drogą elektroniczną, pocztową lub kurierem nie później niż do 90 dni od dnia zamówienia danej nagrody. Warunkiem wysłania nagrody są uzupełnione dane osobowe w profilu Użytkownika.

14. Zabronione jest celowe nabijanie Punktów poprzez linki Partnerskie z serwisów innych niż HotAwards.pl (np. sieci reklamowe). W sytuacji, w której więcej niż 50% Punktów zdobytych przez Użytkownika pochodzi z zewnętrznych linków partnerskich, konto Użytkownika zostanie zablokowane, a jego Punkty wyzerowane bez możliwości odwoływania się od tej decyzji i bez możliwości zamówienia oraz odebrania zamówionej nagrody.

15. Właściciele serwisu HotAwards.pl nie odpowiadają za działania reklamowe ich serwisu prowadzone przez ich Użytkowników oraz inne podmioty.

16. W ramach poszczególnych landing-page'y należących do HotAwards.pl świadczone są dodatkowe usługi multimedialne, takie jak: pobieranie plików, odtwarzanie plików video oraz odblokowywanie artykułów udostępnionych przez Użytkowników sieci HotCash.pl, za których treść oraz charakter właściciele serwisu HotAwards.pl nie odpowiadają.§3. Postanowienia końcowe

1. HotAwards zobowiązuje się indywidualnie rozpatrzeć każdą poprawnie zgłoszoną i uzasadnioną reklamację.

2. Reklamacje związane z pobranymi opłatami za wysłany SMS wiązać się mogą ze zwrotem środków w kwocie nie wyższej niż koszt wysłanego SMS.

3. Wszelkie zaistniałe sytuacje nie uwzględnione w w/w Regulaminie usługi HotAwards rozpatrywać będzie specjalnie wyznaczona przez HotAwards osoba.